Licenca: LMLJR - LMHR
DA BI STE BILI USPEŠNI I PRIZNATI, INSTITUT ZA MENADŽMENT LJUDSIH RESURSA SRBIJE I KOMORA MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE SU OBEZBEDILI ZA VAS 5 LICENCI KOJE DOKAZUJU DA STE PRAVA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA

 

Licencirani Menadžer LJudskih Resursa - Licensed Manager for HR

 

Licencirani Menadžer Ljudskih Resursa, LMLJR - LMHR (Licensed Manager of HR), je za one profesionalce koji implementiraju politiku i strategiju organizacije za rad, radne odnose, zaposlene, služe kao referentna tačka za zaposlene i zainteresovane strane, pružaju usluge iz upravljanja ljudskim resursima i obavljaju operativne funkcije. Licenciranje ispituje teme kao što su liderstvo i upravljanje, etička praksa, poslovna sposobnost, upravljanje odnosima, konsultacije, kritička procena, globalna i kulturna efikasnost i komunikacija.

Sticanje licence, Licencirani Menadžer Ljudskih Resursa, LMLJR - LMHR (Licensed Manager of HR), zahteva od kandidata da položi ispit koji se sastoji od 150 pitanja + 25 predtest pitanja, koja su kombinacija znanja i situacionih procena.

Da biste ispunili zahteve za polaganje ispita i dobijanje licence, Licencirani Menadžer Ljudskih Resursa, LMLJR - LMHR (Licensed Manager of HR), morate da:

 • Imate najmanje pet godina iskustva na profesionalnoj poziciji za ljudske resurse + minimum master diplomu fakulteta
 • Imate najmanje sedam godina iskustva na profesionalnoj poziciji u oblasti menadžmenta ljudskih resursa + diplomu fakulteta
 • Imate najmanje deset godina iskustva na profesionalnoj poziciji za ljudske resurse + diplomu visoke škole

 

Format i dužina ispita

 • Vreme ispita: 3 sata
 • Dužina ispita: 150 zadanih pitanja (uglavnom višestruki izbor) + 25 predtest pitanja

Šta je pokriveno?

 • Strateški menadžment - 28%
  • Šta je menadžment?
  • Šta je organizovanje?
  • Šta je menadžer?
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Uloga ljudskih resursa u organizaciji
  • Strateško planiranje
  • Procena internog i spoljašnjeg okruženja
  • Evaluacija strateškog doprinosa ljudskih resursa
  • Etička rešenja za organizaciju
  • Politika ljudskih resursa
  • Strateški uticaj organizacione pravde na menadžment ljudskih resursa
  • Ljudski resursi i zakonska regulativa
 • Planiranje i zapošljavanje - 16%
  • Zakonska regulativa koja utiče na prava zaposlenih
  • Potreba organizacije za radnicima
  • Analiza posla
  • Regrutovanje
  • Selekcija ljudskih resursa
  • Socijalizacija i orijentacija zaposlenih
  • Strategija uključivanja zaposlenih
  • Procedure u menadžmentu ljudskih resursa
  • Odlazak iz organizacije
  • Vođenje dokumentacije u oblasti rada
 • Razvoj ljudskih resursa - 14%
  • Definisanje osnovnih pojmova
  • Zakonska regulativa koja utiče na razvoj ljudskih resursa
  • Razvoj ljudskih resursa i organizacija
  • Inicijative organizacionog razvoja
  • Učenje kod odraslih i motivacija
  • Trening i razvoj
  • Menadžment talentom
  • Razvoj lidera
  • Menadžment performansama
 • Nagrađivanje zaposlenih - 11%
  • Uticaj zakonske regulative na nagrađivanje zaposlenih
  • Strateški fokus organizacije na nagrađivanje zaposlenih
  • Kompenzaciona struktura
  • Kompenzacioni sistem
  • Programi benefita za zaposlene
  • Benefiti u državnoj službi
  • Odloženi planovi nadoknade
  • Ostali nestrukturni benefiti
  • Kompenzacioni programi i programi benefita za internacionalne zaposlene
  • Evaluacija nagrađivanja zaposlenih i komunikacija sa zaposlenima
 • Radno zakonodavstvo - 28%
  • Pojam, predmet, metodi i značaj radnog prava
  • Nastanak, razvoj i mesto radnog prava u pravnom sistemu
  • Izvori radnog prava
  • Osnovna načela radnog prava
  • Radni odnos
  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Rad van radnog odnosa i samozapošljavanje
  • Individualni radni odnos
  • Kolektivno radno pravo i kolektivni radni odnosi
  • Nadzor nad primenom propisa o radu
  • Radni odnosi u državnim organima
  • Radni odnosi u organima autonomne pokrajine i organima lokalne samouprave
 • Upravljanje rizikom - 3%
  • Organizacioni rizik
  • Uticaj zakonske regulative
  • Sigurnost
  • Zdravlje
  • Privatnost

Nakon uspešno završene obuke kandidati mogu polagati ispit za sticanje licence iz menadžmenta ljudskih resursa. Svi kandidati koji prođu obuku organizovanu od strane Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, prilikom prve prijave oslobođeni su naknade prilikom podnošenja zahteva za polaganje ispita.

Cena?

Polaganje licencnog ispita sprovodi se na lični zahtev kandidata, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

Kandidat podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita Komori ili nadležnoj kancelariji najkasnije 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Dokumentacija koju je neophodno dostaviti za polaganje licencnog ispita:

1. Zahtev za polaganje licencnog ispita (preuzmite obrazac zahteva). Naknada prilikom podnošenja zahteva je 15.000,00 dinara.
2. Dokaz o uplati nadoknade za polaganje licencnog ispita. Naknada za polaganje licencnog ispita iznosi 30.000,00 dinara.

Termini za polaganje licencnog ispita su mart i oktobar tekuće godine.

Licencni ispit se polaže on-lajn ili pismeno. Izuzetno, Komisija može iz opravdanih razloga omogućiti i usmeno polaganje ispita.

Naknadu uplaćuje kandidat na tekući račun organizatora polaganja ispita. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7 dana pre datuma održavanja licencnog ispita.

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima kandidat je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvrđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita. Kandidat koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita. Odluku o vraćanju troškova donosi direktor Komore na predlog Komisije.

Trajanje i produženje važenja licence?

Licenca važi četiri godine nakon polaganja i sticanja. Da bi se zadržao ovaj akreditiv, mora se sakupiti 90 bodova za relicenciranje u periodu od četiri godine ili ponovo polagati ispit.

NAPOMENA: U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije osobe koje ne ispunjavaju uslove za obnavljanje licence propisane ovim pravilnikom, dužna je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 54 gostiju i nema prijavljenih članova