Licencni ispit

Polaganje licencnog ispita sprovodi se na lični zahtev kandidata, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije.

Kandidat podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita Komori ili nadležnoj kancelariji najkasnije 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Dokumentacija koju je neophodno dostaviti za polaganje licencnog ispita:

  1. Zahtev za polaganje licencnog ispita (preuzmite obrazac zahteva).
  2. Dokaz o uplati nadoknade za polaganje licencnog ispita (naknada za polaganje licencnog ispita iznosi 30.000,00 dinara).

NAPOMENA: U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije osobe koje ne ispunjavaju uslove za obnavljanje licence propisane ovim pravilnikom, dužna je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Termini za polaganje licencnog ispita su mart i oktobar tekuće godine.

Licencni ispit se polaže on-lajn ili pismeno. Izuzetno, Komisija može iz opravdanih razloga omogućiti i usmeno polaganje ispita.

Naknadu za polaganje licencnog ispita utvrđuje direktor Komore. Naknadu iz stava 1. ovog člana uplaćuje kandidat na tekući račun Komore. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7 dana pre datuma održavanja licencnog ispita.

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima kandidat je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita. Kandidat koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita. Odluku o vraćanju troškova donosi direktor Komore na predlog Komisije.

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 87 gostiju i nema prijavljenih članova