O nama

Komora menadžera ljudskih resursa Srbije je osnovana radi unapređenja, razvoja profesije, funkcija i uslova za obavljanje stručnih poslova u menadžmentu ljudskih resursa, zaštite opšteg i pojedinačnog interesa ljudi koji se bave ovom delatnošću. Komora se zalaže za izgradnju, održavanje i unapređenje profesionalnog i partnerskog odnosa sa stručnjacima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, medijima, Vladom Republike Srbije, nevladinim organizacijama, poslovnim i akademskim institucijama za rešavanje izazova u upravljanju ljudima koji utiču na efikasnost i održivost svojih organizacija i zajednica.

Komora je mesto susreta gde poslodavci i zaposleni ostvaruju zajednički uspeh. Mesto koje u potpunosti razume sve interesne strane radnih odnosa u privrednim subjektima u Srbiji koje je sabirni centar glasa zaposlenih/radnika i poslodavaca i kao tako je najznačajniji i najstručniji subjekt kada se traže rešenja za probleme koji proizilaze iz rada i radnih odnosa.

Komora je nezavisna, profesionalna organizacija koja već sada okuplja preko tri stotine ljudi iz oblasti menadžmenta i koji rade u više od 200 organizacija širom Srbije.

Članstvo u Komori je dobrovoljno.

U svom radu, Komora se rukovodi sledećim vrednostima: uvažavanje, etičnost, odgovornost, kompetentnost, participativnost, transparentnost, proaktivnost i podržavanje.

Komora teži dostizanju profesionalnih standarda u menadžmentu ljudskih resursa koji se temelje na poštovanju etičkih načela, razvoju kompetencija profesionalaca i obezbeđivanju sistema kvaliteta stručnog rada zasnovanog na odgovornosti i znanju. Takođe, Komora zastupa interese zaposlenih koji rade u ovoj struci, tačnije svojih članova i teži zagovaranju javnih politika u interesu stručnih radnika, kako bi se obezbedio visok kvalitet radnih odnosa u Srbiji.

Programska orjentacija Komore menadžera ljudskih resursa Srbije zasniva se, pre svega na Statutu Komore. Aktivnost Komore biće usmerena u tri pravca i to:

  1. Unapređenju kvaliteta stručnog rada
  2. Zagovaranju i zastupanju
  3. Unapređenju resursa Komore

Program rada Komore menadžera ljudskih resursa zasnovan je na:

  • Zakonu o radu
  • Zakonu o udruženjima
  • Statutu Komore
  • Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije
  • Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji

Programske aktivnosti Komore usklađivaće se sa najavljenim izmenama zakona i drugih podzakonskih akata, pre svega sa Zakonom o radu.

U narednom periodu, Komora će svoj rad zasnivati na principima i načelima Etičkog kodeksa Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, jačajući na taj način profesionalne kapacitete stručnih radnika. Tokom narednih godina, Komora će nastaviti saradnju sa dosadašnjim partnerima, ali će težiti uspostavljanju novih partnerskih relacija sa relevantnim organizacionim i društvenim akterima aktivnim na polju upravljanja ljudima to jest menadžmenta ljudskih resursa, posebno sa resornim ministarstvom, Privrednom komorom Srbije, naučno obrazovnim institucijama, strukovnim udruženjima i razvijati multisektorsku saradnju u zemlji i regionu.

Misija i vizija

Naša misija je da razvojem, unapređenjem prakse menadžmenta ljudskih resursa i povećanjem ljudskog potencijala u organizacijama u Republici Srbiji damo punu podršku, podignemo značaj i organizaciono ojačamo ljude koji se bave ovom strukom i time doprinesemo unapređenju radnih odnosa.

Naša vizija je da izgradimo sistem rada i radnih odnosa u Srbiji koji će zadovoljavati interese svih učesnika u njemu. Organi Komore su:

SKUPŠTINA KOMORE

Skupština, kao najviši organ Komore obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i opštim aktima Komore.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor utvrđuje poslovnu politiku Komore i izvršava odluke Skupštine. Članovi Upravnog odbora su:

Prof. dr Živko Kulić, Prof. dr Goran Milošević, Doc. dr Srećko Stamenković, dr Radovan Radić
Prof. dr Veselin Perović, mr Natalija Stamenković, Prof. dr Lazar Dražeta;

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ koji vrši kontrolu rada direktora Komore, Upravnog odbora Komore i materijalno finansijskih poslova Komore.

DIREKTOR KOMORE

Direktor Komore je inokosno-poslovodni organ koji rukovodi radom Komore i radom Stručne službe Komore.

Direktor Komore je Doc. dr Srećko Stamenković

Tela Komore

ETIČKI ODBOR

Etički odbor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije je stručno telo Komore koje bira Skupština Komore iz redova svojih članova, a koji prati da li se rad iz menadžmenta ljudskih resursa i radnih odnosa zasniva na načelima profesionalne etike.

Etički odbor u saradnji sa Upravnim odborom utvrđuje predlog kodeksa profesionalne etike menadžera ljudskih resursa i predlaže isti Komori na usvajanje.

U obavljanju poslova iz svog delokruga Etički odbor sarađuje naročito sa drugim stručnjacima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, poslovnim i akademskim institucijama, kao i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu za rešavanje izazova u upravljanju ljudima koji utiču na efikasnost i održivost svojih organizacija.

STRUČNI SAVET

Za uspešno obavljanje zadataka iz delokruga Komore, Stručni savet je savetodavni organ Komore, koji čine ugledni i dokazani stručnjaci iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa koji su dali svoj doprinos u razvijanju radnih odnosa i menadžmenta ljudskih resursa.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Stručna služba Komore je zadužena za postizanje kvalitetnih rezultata u realizaciji programa rada Komore, unutrašnju organizaciju Komore uvažavanje načela stručnosti, funkcionalnosti, racionalnosti i ekonomičnosti rada.

ČLANOVI KOMORE

Članovi Komore mogu biti sve osobe koje rade neke od poslova iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, upravljanja ljudima ili su zainteresovani za tu delatnost i profesiju.

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 95 gostiju i nema prijavljenih članova