Лиценцни испит

Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев кандидата, у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

Кандидат подноси захтев за полагање лиценцног испита Комори или надлежној канцеларији најкасније 60 дана пре истека лиценцног периода.

Документација коју је неопходно доставити за полагање лиценцног испита:

  1. Захтев за полагање лиценцног испита (преузмите образац захтева).
  2. Доказ о уплати надокнаде за полагање лиценцног испита (накнада за полагање лиценцног испита износи 30.000,00 динара).

НАПОМЕНА: У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије особе које не испуњавају услове за обнављање лиценце прописане овим правилником, дужна је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Термини за полагање лиценцног испита су март и октобар текуће године.

Лиценцни испит се полаже он-лајн или писмено. Изузетно, Комисија може из оправданих разлога омогућити и усмено полагање испита.

Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује директор Коморе. Накнаду из става 1. овог члана уплаћује кандидат на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7 дана пре датума одржавања лиценцног испита.

Уколико кандидат из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима кандидат је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утвђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита. Кандидат који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита. Одлуку о враћању трошкова доноси директор Коморе на предлог Комисије.

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 98 гостију и нема пријављених чланова