Етички кодекс

Сви чланови Коморе менаџера људских ресурса Србије (у даљем тексту: Комора) који учествују у активностима Коморе било као активни судионици, пратиоци догађања, или као партнери Коморе требало би да:

 • кроз континуирани професионални развој подижу своје професионалне стандарде и надлежности
 • штите поверљивост и приватност података свих чланова Коморе до којих су дошли путем чланства у Комори или кроз учешће у активностима Коморе и да их не користе у неовлашћене сврхе
 • имати однос према етичком кодексу Коморе као нечему што доприноси јачању личног угледа и развоју професије
 • обезбедити да чланство у Комори, органима и телима Коморе, неће бити употребљено за стицање личних привилегија и користи
 • да се уздрже од јавног заступања или деловања у име Коморе осим у случајевима када су за то овлашћени од стране надлежних органа Коморе
 • чланови Органа и Тела Коморе, такође, треба да поштују и да се придржавају релевантних одредаба који се односе под „Интереси чланова Коморе који су садржани у општим актима и Статуту Коморе“

Дисциплинска процедура

На основу општих аката и Статута Коморе, Директор Коморе и чланови Управног одбора су овлашћени да закажу седницу Етичког одбора након примања жалбе или пријаве о члану Коморе да је:

 • осуђен за кршење било којег привредног закона, закона о раду или закона који су од значаја за менаџмент људских ресурса у Србији
 • да је био немаран у обављању своје професије
 • да је био окривљен за злоупотребу своје професије
 • да је вољно одбио или занемарио да одговорно поступа по правилима кодекса Коморе, по законима Републике Србије који су од кључног значаја за менаџмент људских ресурса, или да су се понашали и радили супротно правилима датих од Управног одбора Коморе
 • да је починио било какав акт, радњу или чин који би нарушио углед и име Коморе

Након извештаја Етичког одбора, Управни одбор може предузети одређене дисциплинске мере које су регулисане Статутом Коморе а које могу подразумевати и искључење из чланства Коморе.

Друштвена одговорност за развијање етичких стандарда

У случају сазнања о корупцији, превари или злоупотреби било које врсте, без обзира да ли је у питању појединац или организација, чланови Коморе се саветују да се обрате надлежним органима Републике Србије као што су Агенција за заштиту од корупције, или Заштитнику грађана.

Циљеви етичког кода Коморе

Комора се залаже за одржавање, развијање и унапређивање квалитета, етике и праксе код професионалних стандарда у менаџменту људских ресурса и повећање утицаја професионалаца из менаџмента људских ресурса за награђивање појединаца и организација из Републике Србије који су допринели развоју ове области пословања.

Опхођење чланова Коморе и професије менаџера људских ресурса је потпуно одређено мисијом Коморе. Етички кодекс Коморе је донет из следећих разлога:

 • да пружајући опште смернице ка жељеном нивоу стандарда допринесе професији и заједници у целини
 • да ојача свест стручњака из менаџмента људских ресурса о стандарду њиховог рада у својој професији
 • да ојача кредибилитет и поузданост чланова Коморе и професије менаџера људских ресурса
 • да континуирано одржи висок стандард у оквиру професије и промовише добро професионално опхођење
 • да унапреди етичке вредности које нису регулисане законом и овим кодексом.

Суштина етичког кодекса Коморе менаџера људских ресурса Србије

Професионални стандарди и надлежности

Од чланова Коморе се очекује да учествују у унапређењу стандарда рада и надлежности у професији. Поводом тога они би требало да:

 • добро разумеју делатност своје организације и област индустрије у којој она делује
 • одржавају континуиране напоре за стицање виших нивоа надлежности и знања из законске регулативе од значаја за менаџере људских ресурса
 • да буду усклађени са последњим трендовима и праксом ради пружања стратешких смерница за унапређивање могућности развоја организације и запослених
 • демонстрирају приврженост промовисању етичког нивоа свести међу колегама у професији

Професионално опхођење и етика

Сваки члан Коморе треба да се опходи као личност од интегритета. Лични кредибилитет се заснива на следећим факторима:

 • надлежностима
 • интегритету
 • части
 • поузданости
 • објективности
 • правичности
 • поштењу
 • доследности (према свим запосленима у оквиру организационих стандарда)

Одговорност и однос према послодавцу

Да би се омогућило и помогло успостављању професионалних позиција у менаџменту људских ресурса са организацијама, чланови Коморе треба да:

 • поштују етику своје организације и да унапређују вредности и стандарде организације као и да прате примену стандарда у организацији
 • делују као пословни партнер са вишим руководиоцима на додавању вредности ка постизању организационих циљева
 • делују као интерни консултанти при решавању питања која су повезана са менаџментом људских ресурса и саветују организацију о усклађености законских аката и друштвене одговорности
 • да заштите поверљивост и интегритет података организације
 • да се уздрже од употребе података у личној промоцији и стицању користи
 • да се уздрже од рада на више радних места било да је то скраћено радно време, додатна ангажованост, или самозапосленост осим ако су за то овлашћени од стране организације
 • да избегавају сукоб интереса, организационих и личних, а где је тај сукоб неизбежан доставити организацији извештај који ће на правичан начин описати разлог, обим и организациону природу таквог сукоба
 • да обезбеди правилно коришћење средстава организације
 • штите и промовишу имиџ и вредности организације током презентације на јавним местима, скуповима и активностима

Одговорност и однос према запосленима

Да би се омогућило и помогло успостављању професионалних позиција менаџера људских ресурса са запосленима, чланови Коморе треба да:

 • заштите поверљивост и интегритет података запослених и да се неовлашћеним лицима онемогући приступ
 • делују као консултанти на интерним питањима из менаџмента људских ресурса и да пруже искрен и правичан савет
 • да поспешују боље разумевање између запослених и организације кроз успостављање ефективних канала комуникације
 • повећају свест код запослених о значају програма праћења каријере и личног развоја
 • да успоставе поуздан и правичан систем у управљању процесима у менаџменту људских ресурса

Одговорност према клијентима као екстерни консултант

Приликом пружања консултантских услуга клијентима Коморе, чланови треба да пруже све неопходне информације у циљу да олакшају клијентима да правилно разумеју донете одлуке. Чланови треба да у односима са својим клијентима пруже одговарајуће вредности својих услуга које су у складу са међународним стандардима.

Однос са синдикатима

Код организација код којих постоји синдикална организованост запослених, чланови који представљају организацију треба да:

 • промовишу организациону политику, циљеве и радне вредности приликом учествовања у разговору са представницима синдиката, и да омогуће боље разумевање политике и да разумеју њихове потребе за унапређење организационе политике
 • да сарађују у раду са синдикатима у имплементацији организационе политике
 • да успоставе ефективне канале комуникације са представницима синдиката
 • да имају једнак приступ према радницима без обзира да ли су или нису чланови синдиката

Контакт инфо

КОМОРА МЕНАЏЕРА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Адреса:
Ђорђа Војновића 118
Инђија
Република Србија

Телефон:
+381.60.50.44.009

Интернет:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 91 гостију и нема пријављених чланова